Moje

ODPOVĚDNOST

Tento dokument shrnuje odpovědnost poskytovatele služby Jana Matoušková, IČ 19126671 vůči návštěvníkovi webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.janamatouskova.cz.

Moje produkty slouží ke vzdělávacím účelům a jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží i na schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí návštěvník dosáhne.

Nelze považovat za vadu, pokud se názory odlišují od obecně akceptovaných názorů. Negarantuji, že aplikací rad a doporučených postupů v online kurzech či jiných produktech poskytovatele bude dosaženo zamýšlených efektů a výsledků.