Co je to?

ARGUMENTACE

Jde o přesvědčování někoho pomocí uvádění důkazů, důvodů, uvedení vlastní či cizí zkušenosti, pozorování a dalších informací. Cílem argumentace je vyvrátit někomu názor, nebo jej přimět k přijetí jiného tvrzení. 

Argumentaci používáme v osobním i profesním životě, využívaná je i ve vědeckých disciplínách. Kdo umí správně a efektivně argumentovat, snáze dosahuje svých cílů.