Co je to?

ASERTIVNÍ KOMUNIKACE

V asertivní komunikaci je důležité nejprve pochopit sebe a své jednání. Uvědomění si vlastních práv a respektování práv druhých. 

Asertivní komunikace je rovnováha mezi agresivní a pasivní komunikací. Cílem asertivního jednání je najít ideální řešení pro všechny zúčastněné strany. 

Asertivní komunikace je dovednost, lze se jí tedy naučit. Je k ní třeba sebepoznání, sebeúcta a určitá zralost k nesení odpovědnosti za vlastní chování, postoje nebo názory. 

K asertivní komunikaci lze využít základní asertivní techniky, kdy je nejznámější zřejmě zaseknutá gramofonová deska. Mezi další patří například „negativní aserce nebo otevřené dveře“. 

Není důležité znát definice a názvy asertivních technik, ale jejich využití v praxi. Všechno Vám vysvětluji v kurzu Mějte své hranice a naučte se říkat „ne“.