Co je to?

CHARAKTER ČLOVĚKA

Charakter člověka popisuje jeho běžné projevy chování vzhledem k sobě i ostatním.

Základním stavebním kamenem jsou hodnoty daného jedince. 

Charakterové vlastnosti mohou být jak pozitivní – upřímnost, laskavost, ochota, věrnost, … tak negativní – závist, lenost, zloba, …