Co je to?

EMOČNÍ KVOCIENT

Emoční kvocient je označován jako EQ. Jde o míru emoční inteligence. Na rozdíl od IQ lze těžko měřit, otázkou je, zda je to vůbec reálné. Dle studií je pro mnoho lidí i při výběrových řízeních důležitější EQ než IQ. 

Díky vysoké EQ má jedinec mnohem lepší mezilidské vztahy a dokáže efektivněji spolupracovat. Dokáže ovládat vlastní emoce a stejně tak umí porozumět pocitům druhým, je empatický. 

Goleman ve své knize považuje EQ a IQ za odlišné schopnosti, nikoli za protikladné. Každý jedinec má podle něj v sobě jak intelekt, tak emoce. Člověk, který má vysoké IQ a emoční inteligenci odsunuje, je podle něj karikaturou intelektuála. Je schopný v oblasti myšlení, ale neschopný v mezilidských vztazích.