Co je to?

KOUČOVÁNÍ

Koučování podporuje rozvoj člověka. Je to proces, který se zaměřuje na jeho individuální potřeby a podporuje cestu ke změně v daných oblastech života. Člověk dokáže díky koučinku vnímat realitu, odstranit vnitřní bariéry, zvýšit sebevědomí a přebrat vlastní zodpovědnost a kontrolu za své postoje a dosažení cílů.

Koučování se uplatňuje jak v osobním životě, tak v pracovním prostředí. Základním předpokladem pro koučink je to, že jedinec ví, čeho chce dosáhnout a zaujímá aktivní postoj.