Co je to?

LIMBICKÝ SYSTÉM

Limbický systém je seskupení jednotlivých částí mozku (koncového mozku, mezimozku a středního mozku). Tato část mozku se nejvíce spojuje s našimi emocemi. Filtruje vnímání vnějších událostí na základě vnitřních stavů, tedy emočně zabarvuje naše vnímání světa. Také ukládá naše vzpomínky, zpracovává vůně i pachy, řídí i chuť a cyklus spánku.