Co je to?

PASIVNĚ AGRESIVNÍ CHOVÁNÍ

K projevům pasivně agresivního chování patří sarkasmus, manipulace, chladné chování, nepřímé narážky nebo také bezdůvodné mlčení (mlčením může nepřímo projevovat nespokojenost. 

Pasivně agresivní člověk také pomlouvá své okolí, vyhýbá se řešení situací a konstruktivní komunikaci.

Člověk, který nerozpozná pasivní agresivitu u svého protějšku, může mít v průběhu času výčitky, cítit vinu a mít sklony k přehnanému omlouvání. 

Ve vztahu tak vzniká převaha a dominance na jedné straně partnera, z čehož plyne nekvalitní vztah.