Co je to?

PŘERÁMOVÁNÍ

Schopnost vnímat a nahlížet na situaci, událost, myšlenku nebo emoci v jiném kontextu. V takovém, co umožňuje nalézat jejich nové interpretace.