Co je to?

PRIMING

Priming je kognitivní proces, kdy podmět vnímaný jedincem v minulosti ovlivňuje jeho myšlení a chováí v budoucnosti. Tento proces probíhá automaticky na nevědomé úrovni. 

Jedince může ovlivňovat pozitivně, ale také negativně.