Co je to?

SEBELÁSKA

Pozitivní vztah k sobě samotnému. Přijetí své osoby včetně svých slabších stránek a nedostatků. Sebeláska je důležitá pro láskyplný vztah se svým okolím. Stěží lze mít pěkný vztah s druhými, když člověk nemá pěkný vztah sám k sobě. 

Projevy sebelásky zahrnují znalost vlastní hodnoty, schopnost přijetí negativní zpětné vazby a omezení kontaktu s nesprávnými lidmi. Při rozhodování člověk není ovlivněn předsudky, co na to řekne okolí a dokáže říct „ne“.  

Jak říct „ne“ bez pocitu viny se dozvíte v online kurzu „Mějte své hranice a naučte se říkat „ne“

Se všemi svými chybami, výkyvy, náladami a neúspěchy se má člověk stále rád, je vyrovnaný a má spokojený život.