Co je to?

STRES

Stres je pro jedince náročný jak po psychické, biologické i fyzikální stránce. 

Stres může být jak pozitivní, tak negativní.

Pozitivní stres se nazývá eustres, tedy normální stres. Tento jedince může motivovat k lepším výkonům a dosahování svých cílů. Při běžných každodenních situacích vyvolává napětí či vzrušení.

Při dlouhodobém působení negativního stresu jedinec psychicky i fyzicky trpí.

Rozděluje se do tří kategorií:

  • Hypostres – slabší forma stresu. Jedinec se jí dokáže přizpůsobit a dlouhodobě ji snášet.
  • Hyperstres – nadměrný stres. Má negativní vliv na lidský organismus. Při dlouhodobém působení může způsobit i smrt.
  • Distres – opak pozitivního stresu – eustresu. Je velice škodlivý. Způsobují jej extrémní situace, vyvolávající v těle chemické reakce, které mohou vést k vážným onemocněním, výjimečně také i k smrti jedince.