Co je to?

VERBÁLNÍ KOMUNIKACE

Verbální komunikace probíhá prostřednictvím jazyka a řeči, tvoří ji hlásky, slova a věty. Mimo ústní komunikaci patří do verbální komunikace i reprodukovaná řeč či psaný text. 

Tvořena je tedy slovní zásobou a gramatikou. 

Některé zdroje uvádí, že verbální komunikace tvoří 7 % z celé komunikace. Zbylých 93 % tvoří neverbální komunikace.