Co je to?

ZDRAVÉ SEBEVĚDOMÍ

Sebevědomí se lidí u každého jedince dle předchozích zkušeností a vlivem výchovy. 

Jedinec se zdravým sebevědomím si dokáže připustit své slabší stránky a naopak vyzdvihnout své silné stránky. Dokáže se poučit z nepodařených věcí a na svých cílech pracovat dál. Připustí si nezdar a zaměřuje se na to, na čem záleží.

Jedinec s vysokým sebevědomím má na sebe často přemrštěné nároky a pouští se do úkolů, které není schopný zvládnout sám. Vystavuje se tak zbytečně riziku. 

Naopak jedinec s nízkým sebevědomím si věří málo. Má strach z nových věcí, bojí se posouvat dál a rozvíjet se. Má obavy z toho, co na něj řekne okolí, porovnává se a věnuje pozornost svým nedostatkům.