Co je to?

ASERTIVITA

Asertivita je schopnost prosazovat svůj názor, myšlenky nebo zájmy bez potlačování práv druhých. Je to komunikační dovednost, která je součástí emoční inteligence. 

Asertivita zkvalitňuje komunikaci, zvyšuje pocit osobní spokojenosti a prohlubuje vztahy.

O konceptu asertivity se začalo mluvit cca před 50 lety, kdy hlavní poselství znělo: „neříkejte ano, když chcete říct ne“. 

Součástí asertivity je mimo dovednosti říkání NE i dovednost konstruktivně kritizovat, chválit a podávat zpětnou vazbu. To platí i opačně, tedy dovednost kritiku, komplimenty a zpětnou vazbu přijímat. 

Jak říkat „ne“ bez pocitu viny? Nabízím Vám řešení v tomto kurzu „Mějte své hranice a naučte se říkat „ne“.