Co je to?

BARIÉRY V KOMUNIKACI

Překážky v komunikaci neboli komunikační bariéry. Jsou to situace nebo činnosti, které narušují vzájemnou komunikaci nebo překáží správnému pochopení. Nedojde tak k úspěšnému předání informací. 

Komunikační bariéry mohou být verbální, neverbální či vnitřní a vnější.

Verbální je například špatná výslovnost, dokončování vět za druhého, přerušování v řeči.

Neverbální může být přílišná vzdálenost od komunikačních partnerů či přemrštěná gesta.

Vnitřní komunikační bariéry tvoří například různé předsudky, osobní i pracovní problémy, nedostatečná slovní zásoba či různá negativní přesvědčení.

Komunikační bariéry mohou být i vnější, kdy se jedná o silný ruch z ulice, nedostatek světla, přílišné horko nebo zima, rozdílný jazyk, slang.

Více o komunikačních bariérách se dovíte v tomto kurzu.