Co je to?

KOMUNIKACE

Komunikace je předávání a přijímání informací. K tomuto slouží slova nebo písmo. 

Komunikace probíhá prostřednictvím verbálníneverbální komunikace

Další rozdělení je do určitých druhů komunikace. 

Díky komunikaci můžeme sdělit ostatním své myšlenky, pocity a emoce. Vzájemně se tak můžeme inspirovat, obohacovat i navzájem ovlivňovat. Správná komunikace je projev dobré rozvinuté emoční inteligence.

Díky správné komunikaci může být člověk úspěšný a dosahovat snáze svých cílů. Dokáže pochopit nejen sám sebe, ale i své okolí. 

Efektivní komunikace je probraná v tomto kurzu, naučte se správně komunikovat a dopřejte si kvalitnější život.