Co je to?

DRUHY KOMUNIKACE

Komunikace znamená předávání a sdělování informací. Děje se tak pomocí řeči či písma.

Můžeme ji dělit i do těchto skupin: 

  • Jednosměrná – tok informací (například v hromadných sdělovacích prostředcích)
  • Obousměrná – sdílení, možnost zpětné vazby
  • Intrapersonální – například informace z počítače
  • Interpersonální – mezi dvěma či více osobami
  • Masová – masmédia
  • Ve stejném jazyce
  • V různých jazycích