Co je to?

EGO

Zjednodušeně vysvětleno: Ego = já. 

Ego popisuje, jaký člověk skutečně je. Jde o racionální složku, které se řídí povinnostmi, svědomím či sociálními vazbami. 

Vědomé chování jedince je výsledkem ega. Racionální myšlení pomáhá pochopit sama sebe, své emoce i vnější svět. 

Setkáváme se i s pojmem „superego“, což představuje ideální popis jedince, kterým by rád byl. 

Slovo ego je někdy nesprávně vnímané a v běžné řeči používané jako negativní. Je tím označována velmi sebevědomá nebo dominantní osoba.