Co je to?

EMOCE

Emoce jsou psychické a sociální procesy prožívání každé osoby. To, jakou emoci prožíváme ovlivňuje naši fyziologii, jako je například změna srdečního tepu, změna barvy kůže, mimika, rychlost pohybů, změna rychlosti dýchání atp. 

Emoce v nás vyvolávají určitý pocit. Mohou být pozitivní i negativní. 

Patří mezi ně například radost, euforie, překvapenost, naděje, láska, smutek, strach, hněv, nenávist, zloba, lítost…. 

Každá emoce má jinou délku trvání i intenzitu. 

Můžeme je tak rozdělit do tří kategorií podle jejich intenzity a délky trvání. Jedná se o tyto tři kategorie: 

  • afekt – velmi intenzivní, krátkodobá emoce
  • nálada – méně intenzivní, dlouhodobější emoce
  • vášeň – intenzivní, dlouhodobá emoce

Dále lze emoce rozdělit dle kvality na:

  • nižší emoce – základní emoce související s instinkty a pudy - strach, radost, smutek, láska…
  • vyšší emoce – nejsou vrozené, souvisejí s morálkou, IQ (čest, cit pro spravedlnost)