Co je to?

AFEKT

Intenzivní krátkodobá emoce. Rychle vzniká, má bouřlivý průběh a při jednání v efektu není dostatek racionální kontroly nad jednáním. Osoba tedy není schopna racionálně myslet.

Je označován také za únos amygdalou, tedy částí limbického systému, který generuje emoce jako strach, vztek, úzkost a další.