Co je to?

EMOČNÍ STABILITA

Emočně stabilní jedinec dokáže čelit stresu a vypjatým situacím. Zvládá pocit nejistoty či neúspěchu. Pokud je pod tlakem, dokáže se ním vyrovnat a pokračovat déle v krocích vedoucích k jeho cíli. Na problémy se kouká s nadhledem a dokáže si udržet pozitivní náhled. 

V životě vidí smysl, dokáže se ze života radovat a přebírá za něj plnou zodpovědnost. Z emočně stabilních jedinců vyzařuje vnitřní klid a vyrovnanost, odvaha i lidskost. Jsou také stabilní, disciplinovaní a důslední.