Co je to?

KONFLIKT

Střet nebo spor dvou a více subjektů, kvůli rozdílným hodnotám, názorům nebo zájmům, to je konflikt. Může se jednat o střety mezi jednotlivými osobami, nebo celými skupinami, a důležitý je i vnitřní konflikt.

Konflikt je obvyklou součástí komunikace. Není vždy na škodu, naopak, může posloužit k najití nových řešení, prohloubit vztahy a pochopení a jedinci uvolní své emoce. 

Základní rozdělení konfliktů je dle počtu zúčastněných na: 

Intrapersonální konflikty – spory odehrávající se uvnitř jedince. 

Interpersonální konflikty – mezi jednotlivci či zájmovými skupinami, institucemi atd. Jde o střet zájmů, cílů, hodnot v mezilidských vztazích.