Co je to?

MANIPULACE

Manipulace je nečestné chování, kterým jeden člověk ovlivňuje druhého. Manipulátor se snaží získat výhodu pro sebe. Svých cílů dosahuje prostřednictvím působní na emoce a chování jiných lidí. 

Manipulovaný člověk si ani nemusí být vědom toho, že s ním je manipulováno, nebo neví, jak na toto chování reagovat.

Manipulátor ve vztahu se nejprve chová takovým způsobem, aby si u druhé osoby získal důvěru, lásku u poddajnost. Následně se snaží vyvolat pocit viny, chová se nadřazeně, může používat i výhružky. Jeho činy se liší od jeho slov.