Co je to?

ASERTIVNÍ CHOVÁNÍ

Asertivní chování je soubor komunikačních dovedností a schopností. 

Zahrnují dovednosti říct „ne“ nenásilnou formou a zachovat dobré vztahy. Dále jde o dovednosti přijímat a dávat kritiku, komplimenty a zpětnou vazbu. 

Jedinec, který jedná asertivně, umí říct otevřeně svůj názor, prosadit svá práva a cíle. Dokáže také požádat o laskavost, odolat manipulaci a neztrácet vlastní sebeúctu či sebevědomí.

Jedinec má pod kontrolou své pozitivní i negativní emoce.