Co je to?

KOUČ

Kouč je průvodcem na cestě klienta za jeho změnou. Kouč není psycholog ani mentor.

Kouč pomáhá vidět klientovi svět z jiného úhlu pohledu, nachází s ním nové cesty a pomáhá mu se na jeho nové cestě udržet. Dodává mu sebevědomí a podporuje ho k dosažení cílů. 

Kouč také pomáhá zvládat klientovi jeho komunikaci, zvládnout emoce, zvýšit si sebevědomí a zbavit se zbytečného strachu a obav. Klient tak získá novou perspektivu, sebejistotu a snáze dosáhne požadovaných cílů.