Partnerská vs. klasická komunikace: Která vyhrává ve vašem vztahu?

Partnerská komunikace

Slovník definuje komunikaci velmi jednoduše a přímočaře. Doslova se jedná o přenos informace od odesílatele k příjemci. V běžném životě jsou však komunikační schopnosti mnohem komplikovanější. Běžná komunikace probíhá na několika úrovních, které dohromady ovlivňují výsledné přijetí zprávy, ať už v pozitivním či negativním smyslu. Proto jsou dobré komunikační schopnosti na mnoha místech společnosti velice ceněny.

Stejně důležitá, ne-li důležitější, je i správná komunikace v partnerském vztahu. To, jak se svým partnerem komunikujeme své potřeby, pocity a myšlenky, většinou určuje, zda je náš vztah úspěšný a silný nebo odsouzený k zániku. Právě u svých nejbližších máme tendenci odsouvat jasnou komunikaci stranou a přenášet se do sféry domněnek a pocitů. Takový přístup však napomáhá různým nedorozuměním a zklamání.

Způsoby komunikace

Abychom jasně pochopili jemné nuance úspěšné komunikace, pojďme si nejdříve ujasnit, jakými způsoby může komunikace probíhat:

 • Verbální – klasická situace, kdy spolu dva lidé mluví tváří v tvář nebo spolu hovoří po telefonu. Do této kategorie spadá i médium jako je televize či rádio, kde např. zpravodajský redaktor mluví k širšímu publiku.
 • Neverbální – často označovaná také jako “řeč těla”. Rozumíme tím způsob gestikulace, navázání či přerušení očního kontaktu, postoj atp. Právě neverbální komunikace mívá velký vliv na to, jakým způsobem je komunikovaná zpráva přijata.
 • Psaný – sem spadá psaní dopisů či emailů. Patří sem i média, která předávají zprávy psanou formou širšímu publiku, jako jsou noviny či internet. Psaný styl komunikace může být často špatně interpretován, protože slova na papíře mohou vyznít úplně jinak, než jak pisatel původně zamýšlel.
 • Vizuální – pomůcky, jako jsou grafy nebo loga firem, mohou značně ovlivnit, jak přijmeme zamýšlené poselství zpráv. Obrazy a fotografie často vyprávějí svůj vlastní příběh bez použití slov.

Základní charakteristiky klasické komunikace

Myslíme tím komunikaci, která není podmíněná žádnou citovou vazbou. Bavíme se tedy o komunikaci na pracovišti, na úřadech, na obchodních jednáních atp. Taková komunikace většinou probíhá bez jakéhokoliv citového zabarvení a měla by být věcná a informativní. Správná klasická komunikace by měla zahrnovat následující aspekty:

 • Stručnost – v běžné komunikaci se snažíme předávat pouze jádro sdělení bez přidané “omáčky” kolem, která může především při obchodních jednání nebo v politice působit neprofesionálně.
 • Jasnost – předávaná zpráva by neměla vést k nedorozumění. Příjemce by měl vždy jasně pochopit, co chceme říct.
 • Konkrétnost – mluvíme o jedné určité věci a nesnažíme se v jedné zprávě obsáhnout širokou škálu informací. Především v mailové komunikaci je důležité, aby se jeden email týkal pouze jednoho tématu. Výrazně tím snížíme riziko nedorozumění.
 • Asertivnost – v běžné komunikaci odkládáme emoce stranou. Tuto schopnost bývá velmi těžké si osvojit, ale díky ní bude naše komunikace mnohem profesionálnější.
 • Konzistentnost – stejně důležité je umění zachovat si jednotný způsob vyjadřování, který se vůči různým lidem nemění. Jedná se o základní aspekt při budování důvěryhodnosti vůči svým příjemcům.

Základní charakteristiky partnerské komunikace

Nyní se přesuneme na pole citově zabarvených vztahů. Konkrétně se jedná o komunikaci dvou romantických partnerů, ale mnoho ze zmíněných aspektů lze aplikovat i v komunikaci s rodiči či blízkými přáteli. V partnerské komunikaci klademe mnohem větší důraz na citové zabarvení sdělení a rozhodně bychom neměli opomíjet tyto aspekty:

 • Upřímnost a otevřenost – pro zdravý vztah je naprosto zásadní, aby spolu partneři komunikovali veškeré své pocity a potřeby otevřeně a upřímně. Pokud partnerovi nesdělíme, co od něj vyžadujeme, nemůžeme očekávat, že nám vyhoví.
 • Naslouchání a porozumění – stejně důležité je porozumět a pochopit vše, co se nám partner snaží říct. Nikdy bychom neměli partnerovy potřeby a pocity odbývat jako nepodstatné.
 • Respekt – některé pocity či potřeby mohou mít pro každého partnera jinou váhu. Pro správnou komunikaci a zdravý vztah bychom se měli naučit respektovat vše, co je pro našeho partnera důležité, i přes to, že pro nás daná věc takovou důležitost nemá.
 • Přizpůsobivost – schopnost vycítit, v jakém rozpoložení se náš partner právě nachází, bývá často opomíjená. Každý je občas unavený, smutný nebo vystresovaný. Partneři by se v takových chvílích měli umět podpořit a přizpůsobit způsob komunikace tak, aby partnerovi nepřidávala další starosti.
 • Emoční zabarvení – v komunikaci s partnerem nepotlačujeme naše city. Naopak bychom měli dbát na to, aby každé naše sdělení s sebou neslo potřebnou emoci. Chladný přístup k partnerské komunikaci může na partnera působit jako studená sprcha a oslabit vaše pouto.

Partnerská komunikace

V jakých situacích je dobrá partnerská komunikace zásadní?

Pokud se naučíme ve vztahu správně komunikovat, výrazně tím zlepšíme vzájemné partnerské pouto a celý vztah posílíme. Důležité je, aby k rozvoji komunikace i vztahu přispívali oba partneři rovným dílem. Podívejme se nyní na některé situace, ve kterých může právě správná komunikace sehrát zásadní roli.

Krizové situace

Když přijdeme o práci, čelíme finančním těžkostem nebo prožíváme úmrtí v rodině. Život je plný nepříjemných situací, které mohou nastat kdykoliv a bez varování. Ať už zasáhnou oba či jen jednoho z partnerů. V takových chvílích může správná komunikace znamenat rozdíl mezi tím, zda vztah takovou zkoušku přežije či nikoliv. Projevená podpora, pochopení a respekt jsou v takovém případě cennější než prázdná slova o lásce.

Období nesouhlasu

Neexistují dva lidé, kteří by se bezvýhradně shodli úplně na všem. Každý má vlastní osobnost a vlastní názory. Ačkoliv je žádoucí, aby se partneři shodovali v zásadních otázkách života a vztahu, vždy budou situace a věci, na kterých se neshodnou. Podobné neshody je nutné správně komunikovat a cílem by vždy mělo být nalezení společné půdy, která bude pro oba stejně přijatelná.

Období úspěchu

Většinou klademe přílišnou pozornost na to, abychom se vzájemně podporovali v krizových obdobích, což je určitě žádoucí. Stejnou míru podpory bychom však neměli opomíjet i v obdobích úspěchu. Chvíle, kdy se nám daří, jsou pro vztah stejně důležité. Pokud si partneři dokáží vyjádřit vzájemnou podporu, spokojenost a radost z dosažených úspěchů, významně tím posílí vzájemné pouto.

Shrnutí

Není pochyb, že úspěšný vztah a správná partnerská komunikace jdou ruku v ruce. Komunikace, partnerská i běžná, je náročná schopnost, která se však dá naučit. Pokud toužíte vylepšit své vztahy, ale nevíte, jak na to, neváhejte mě kontaktovat. Pomůžu vám najít ta správná slova, která upevní váš vztah a změní celý váš svět.

LÍBILO? UŽ PÍŠU DALŠÍ.

Zajímá vás téma nenásilné komunikace, osobního rozvoje a neurolingvistického programování?

Nechte mi na sebe e-mail a jakmile tu něco přibyde, budete o tom vědět jako první.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů